høyskole

‘umdǿmi’

Omdømme er et norsk begrep som har sitt opphav i det norrøne ordet umdǿmi, som betyr dom, vurdering av andre, ha egen evne til å dømme og ha dømmekraft. I dagens samfunn brukes dette begrepet mye i medier og kommunikasjon og man kan også sammenligne dette med ordet image.

Skjermbilde 2015-03-12 kl. 14.46.55

(mer…)

Annonser

Er ikke en student en student, uavhengig av hva han leser?

I dagens samfunn er den statlige støtten til norske kvinner og menn enorm, til og med enorm til kvinner og menn som ikke er norske, i Norge. Blant disse statlige støtteorganisasjonene har vi Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (Heretter kalt SIO) De tilbyr blant annet studentboliger, treningsmuligheter, Helsetilbud og barnehager. Alt dette for å hjelpe unge studenter i sin hverdag. Semesteravgiften til SIO er NOK 550,- og alle universiteter og høyskoler som mottar offentlig støtte er tilknyttet en studentsamskipnad, også Høyskolen Campus Kristiania.

(mer…)

Annonser

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Hjemmeside, Nettbutikk og web design fra Lykke Media AS | Server fra PRO ISP
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.