‘umdǿmi’

Omdømme er et norsk begrep som har sitt opphav i det norrøne ordet umdǿmi, som betyr dom, vurdering av andre, ha egen evne til å dømme og ha dømmekraft. I dagens samfunn brukes dette begrepet mye i medier og kommunikasjon og man kan også sammenligne dette med ordet image.

Skjermbilde 2015-03-12 kl. 14.46.55

(mer…)

Annonser